Frakt

Genom våra starka partners möjliggör vi för våra kunder att transporter sker kontinuerligt till de skandinaviska länderna och utanför dessa. Våra kunder drar nytta av vår mångåriga erfarenhet av fraktverksamhet och kontakter inom europeisk transport. Vår tjänst inkluderar snabb transport till hamnar, registrering hos rederier, tulldeklarering, övervakning och meddelande om ditt fordon.