Zapytanie o transport

Proszę podać dokładną lokalizację miejsca załadunku
Proszę podać dokładną lokalizację rozładunku
Proszę też o podanie szczegółów dotyczących ładunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Sunshine Reisemobil GmbH w celu dalszego świadczenia usług wsparcia i przekazywania informacji. W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego formularza obowiązuje polityka prywatności firmy Sunshine Reisemobil GmbH, którą przyjęłam/przyjąłem do wiadomości. Mogę w każdej chwili odwołać udzieloną niniejszym zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie moich danych do firmy Sunshine Reisemobil GmbH pod adresem info@reisemobil-logistik.de